Åbent Atelier Næstved.
Fællesudstilling.
Kunstnere.
Brochure.
Sponsorer.
Jette Kirkeby
Malerier
Oskarsvej 5
4700 Næstved
Tlf. 30 27 27 68
kirkeby@stofanet.dk
www.galerieseia.dk
I 1995 skrev Ole Vincent Larsen bl.a.: “ Som kunstner er hun fabulerende, idet hun fortæller noget om sine følelser og sine drømme når hun maler. Ofte kan hendes billeder have en stærk dramatisk virkning gennem kontrasterne mellem lys og mørke. Det er tydeligt at hun har et stort indre stof at øse af, for hendes billeder er formentlig ved at sprænges af indhold og oplevelser, når de er blevet færdig efter en lang maletid, hvor stoffet revideres gang på gang og opbygget af mange lag akrylfarver.”
Selvom Jette Kirkeby har gennemgået en kæmpe udvikling siden dengang er disse ord stadig meget rammende for hende. 
Jette Kirkeby har altid været ekspressionistisk i sit udtryk, men siden hun har modtaget undervisning af Hans Christian Rylander er hun blevet mere og mere figurativ i sit udtryk. På trods af det figurative er der stadig plads til spontane og ekspressionistiske strøg.
Mange af motiverne er kvinder og man fornemmer deres længsel.  
De udstråler en universel søgen. Billederne er den rene poesi på lærred, de kommer helt ind under huden de skal ses, sanses og fornemmes. De kan mærkes.